İçindekiler

 

I.       Genel Kavramlar 

II.     C Dilinin Temelleri

III.    Atama ve Girdi/Çıktı Komutları

IV.     Seçme Komutları

V.      Döngü Komutları

VI.     Fonksiyonlar

VII.   Göstergeler

VIII. Diziler

IX.    Dizgiler

X.      Yapılar ve birleşimler

XI.     Metin Dosyaları

XII.   Üst Düzey Konular

Kaynakça ve Ekler

 


I. GENEL KAVRAMLAR

1.1      Giriş

1.2      Bilgisayarın Temel Birimleri

1.3      Bilgi Saklama

 1.3.1   Sayısal Değerler

 1.3.2   Alfasayısal Değerler ve Özel Karakterler

1.4      Bilgisayara İstediğimiz İşlemleri Nasıl Yaptırırız?

 1.4.1   Algoritma

 1.4.2   Akış Şeması

1.5      C Programlama Dili Nedir?

1.6      C Dilinin Tarihçesi

1.7      C Dilinin Önemli Özellikleri

1.8      C Programının Derlenmesi

1.9      C Derleyicileri

Problemler

II. C DİLİNİN TEMELLERİ

2.1      Giriş

2.2      Genel Kavramlar

2.3      Yazım ve Noktalama Kuralları

2.4      C Kütüphaneleri

2.5      C Dilindeki Sözcükler

2.6      Değer Sabitleri

2.7      Veri Tipleri

2.8      Değişkenler

Problemler

 

III. ATAMA ve GİRDİ/ÇIKTI KOMUTLARI

3.1      Giriş

3.2      Atama Komutu

3.3      Operatörler

3.4      İsim Sabitleri

3.5      Veri Tipi Dönüşümü

3.6      Çıktı Fonksiyonu – printf()

3.7      Girdi Fonksiyonu – scanf()

3.8      Matematik Kütüphanesi

Problemler

IV. SEÇME KOMUTLARI

4.1      Giriş

4.2      Koşul İfadesi

4.3      if Komutu

 4.3.1   Tek Yönlü if

 4.3.2   Çift Yönlü if

4.4      Bileşik Komut

4.5      İçiçe if Komutu

4.6      if-else Eşleşmesi

4.7      Soru İşareti Operatörü

4.8      switch Komutu

Problemler

V. DÖNGÜ KOMUTLARI

5.1      Giriş

5.2      while Komutu

 5.2.1   while Komutunun Aşamaları

 5.2.2   Sonlandırma Değer Kullanımı

5.3      Diğer Operatörler

 5.3.1   Bileşik Atama Operatörü

 5.3.2   Artırma ve Azaltma Operatörleri

5.4      for Komutu

 5.4.1   for Komutunun Farklı Kullanımları

5.5      do-while Komutu

5.6      İçiçe Döngüler

5.7      break ve continue Komutları

5.8      Döngülerde Yapılan Temel Hatalar

Problemler

VI. FONKSİYONLAR

6.1      Giriş

6.2      Fonksiyon Tanımı

 6.2.1   Fonksiyon Başlığı

 6.2.2   Fonksiyon Prototipi

6.3      Değer Döndürmeyen Fonksiyonlar

 6.3.1   Parametresiz Fonksiyonlar

 6.3.2   Parametreli Fonksiyonlar

6.4       Değer Döndüren Fonksiyonlar

 6.4.1   Parametresiz Fonksiyonlar

 6.4.2   Parametreli Fonksiyonlar

6.5      Çok Parametreli Fonksiyonlar

6.6      Değişken Kapsamı

6.7      Çok  Fonksiyonlu Programlar

Problemler

VII. GÖSTERGELER

7.1      Giriş

7.2      Gösterge Tanımı

7.3      Gösterge Operatörleri ( & ve * )

7.4      Gösterge Okutmak ve Yazdırmak

7.5      Fonksiyon Parametresi Olan Göstergeler

Problemler

 

VIII. DİZİLER

8.1      Giriş

8.2      Dizi Tanımı

8.3      Dizi Elemanlarına Değer Atama

8.4      Diziler ve Göstergeler

8.5      Diziler ve Fonksiyonlar

8.6      2-Boyutlu Diziler

 8.6.1   2-Boyutlu Dizilere Değer Atama

 8.6.2   2-Boyutlu Diziler ve Fonksiyonlar

Problemler

 

IX. DİZGİLER

9.1      Giriş

9.2      Dizgi Tanımı

9.3      Dizgi Girdi İşlemleri

9.4      Dizgi Çıktı İşlemleri

9.5      Dizgi Fonksiyonları

9.6      Karakter Fonksiyonları

9.7      Gösterge Dizgileri

Problemler

 

X. YAPILAR ve BİRLEŞİMLER

10.1     Giriş

10.2     Yapı Tanımı

10.3     Yapılara İlk Değer Atama

10.4     Yapı Elemanlarına Erişim

10.5     İçiçe Yapılar

10.6     Yapılar ve Fonksiyonlar

10.7     Yapı Dizileri

10.8     Veri Tipi İsmi Tanımlama

10.9     Birleşimler

Problemler

 

XI. METİN DOSYALARI

11.1     Giriş

11.2     Metin Dosyaları

11.3     Dosya Açma ve Kapama

11.4     Dosya Okuma ve Yazma

11.5     Rastgele Erişim

11.6     Standart Girdi / Çıktı

11.7     Hata Kontrolü

Problemler

XII. ÜST DÜZEY KONULAR

12.1     Giriş

12.2     Dinamik Bellek Ayırma

12.3     Önişlemci

 12.3.1    Makrolar

 12.3.2    Özel Kütüphane Dosyaları

12.4     Değişken Depolama Tipleri

12.5     Komut Satırı Parametreleri

12.6     Fonksiyon Gösteren Göstergeler

Problemler

 

 

KAYNAKÇA

EK-A     ASCII Karakter Seti

EK-B     Operatör Öncelik Tablosu

EK-C     Standard Kütüphaneler

EK-D     Borland C++ ve Unix Sistem Derleyicileri

Tek Numaralı Soruların Cevapları