wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

indekiler

 

I.       Genel Kavramlar 

II.     C Dilinin Temelleri

III.    Atama ve Girdi/ kt Komutlar

IV.     Seme Komutlar

V.      Dng Komutlar

VI.     Fonksiyonlar

VII.   G stergeler

VIII. Diziler

IX.    Dizgiler

X.      Yaplar ve birle imler

XI.     Metin Dosyalar

XII.   st Dzey Konular

Kaynak a ve Ekler

 


I. GENEL KAVRAMLAR

1.1      Giri

1.2      Bilgisayar n Temel Birimleri

1.3      Bilgi Saklama

 1.3.1   Saysal De erler

 1.3.2   Alfasaysal De erler ve zel Karakterler

1.4      Bilgisayara stediimiz lemleri Nas l Yaptr rz?

 1.4.1   Algoritma

 1.4.2   Ak emas

1.5      C Programlama Dili Nedir?

1.6      C Dilinin Tarih esi

1.7      C Dilinin nemli zellikleri

1.8      C Programn n Derlenmesi

1.9      C Derleyicileri

Problemler

II. C DL NN TEMELLER

2.1      Giri

2.2      Genel Kavramlar

2.3      Yaz m ve Noktalama Kurallar

2.4      C K tphaneleri

2.5      C Dilindeki S zckler

2.6      De er Sabitleri

2.7      Veri Tipleri

2.8      Dei kenler

Problemler

 

III. ATAMA ve GRD /IKTI KOMUTLARI

3.1      Giri

3.2      Atama Komutu

3.3      Operatrler

3.4      sim Sabitleri

3.5      Veri Tipi Dn m

3.6      kt Fonksiyonu printf()

3.7      Girdi Fonksiyonu scanf()

3.8      Matematik Kt phanesi

Problemler

IV. SEME KOMUTLARI

4.1      Giri

4.2      Koul fadesi

4.3      if Komutu

 4.3.1   Tek Ynl if

 4.3.2   ift Y nl if

4.4      Bile ik Komut

4.5      ie if Komutu

4.6      if-else E lemesi

4.7      Soru areti Operat r

4.8      switch Komutu

Problemler

V. D NG KOMUTLARI

5.1      Giri

5.2      while Komutu

 5.2.1   while Komutunun Aamalar

 5.2.2   Sonlandrma De er Kullanm

5.3      Dier Operat rler

 5.3.1   Bileik Atama Operat r

 5.3.2   Artrma ve Azaltma Operat rleri

5.4      for Komutu

 5.4.1   for Komutunun Farkl Kullan mlar

5.5      do-while Komutu

5.6      i e Dng ler

5.7      break ve continue Komutlar

5.8      D nglerde Yap lan Temel Hatalar

Problemler

VI. FONKSYONLAR

6.1      Giri

6.2      Fonksiyon Tan m

 6.2.1   Fonksiyon Ba l

 6.2.2   Fonksiyon Prototipi

6.3      De er Dnd rmeyen Fonksiyonlar

 6.3.1   Parametresiz Fonksiyonlar

 6.3.2   Parametreli Fonksiyonlar

6.4       Deer D ndren Fonksiyonlar

 6.4.1   Parametresiz Fonksiyonlar

 6.4.2   Parametreli Fonksiyonlar

6.5      ok Parametreli Fonksiyonlar

6.6      De iken Kapsam

6.7      ok  Fonksiyonlu Programlar

Problemler

VII. G STERGELER

7.1      Giri

7.2      G sterge Tanm

7.3      Gsterge Operat rleri ( & ve * )

7.4      Gsterge Okutmak ve Yazd rmak

7.5      Fonksiyon Parametresi Olan Gstergeler

Problemler

 

VIII. D ZLER

8.1      Giri

8.2      Dizi Tanm

8.3      Dizi Elemanlarna De er Atama

8.4      Diziler ve Gstergeler

8.5      Diziler ve Fonksiyonlar

8.6      2-Boyutlu Diziler

 8.6.1   2-Boyutlu Dizilere De er Atama

 8.6.2   2-Boyutlu Diziler ve Fonksiyonlar

Problemler

 

IX. DZG LER

9.1      Giri

9.2      Dizgi Tan m

9.3      Dizgi Girdi lemleri

9.4      Dizgi kt lemleri

9.5      Dizgi Fonksiyonlar

9.6      Karakter Fonksiyonlar

9.7      Gsterge Dizgileri

Problemler

 

X. YAPILAR ve BRLE MLER

10.1     Giri

10.2     Yap Tan m

10.3     Yap lara lk De er Atama

10.4     Yap Elemanlar na Eriim

10.5     i e Yaplar

10.6     Yap lar ve Fonksiyonlar

10.7     Yap Dizileri

10.8     Veri Tipi smi Tanmlama

10.9     Birle imler

Problemler

 

XI. METN DOSYALARI

11.1     Giri

11.2     Metin Dosyalar

11.3     Dosya A ma ve Kapama

11.4     Dosya Okuma ve Yazma

11.5     Rastgele Eriim

11.6     Standart Girdi / kt

11.7     Hata Kontrol

Problemler

XII. ST D ZEY KONULAR

12.1     Giri

12.2     Dinamik Bellek Ay rma

12.3     ni lemci

 12.3.1    Makrolar

 12.3.2    zel K tphane Dosyalar

12.4     Dei ken Depolama Tipleri

12.5     Komut Satr Parametreleri

12.6     Fonksiyon Gsteren G stergeler

Problemler

 

 

KAYNAKA

EK-A     ASCII Karakter Seti

EK-B     Operat r ncelik Tablosu

EK-C     Standard K tphaneler

EK-D     Borland C++ ve Unix Sistem Derleyicileri

Tek Numaral Sorularn Cevaplar

 

wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet